— 1 min read

Multimediatelefoner...

Read 284 times

Göteborgs Posten publicerade en kul Nemi-serie den 6/8.

Nemi_telefonproblem_gp_20060806

De flesta telefoner är idag så fullmatade med andra funktioner att själva samtalsfunktionen ofta får stå tillbaka. Min egen telefon, en Qtek S100, är ett exempel. Det är en ganska dålig telefon, men tack vare bra e-post, kalender och "to do's" är den ett oumbärligt verktyg för att hålla mitt liv i synk...

/Johan Berndtsson