As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

”Nåt som verkligen funkar för vardagspendling”

Read 2231 times

Samåkning och kollektivtrafik är självklart bra för miljön. Men det kan ju vara svårt att få till. Ridello, som samarbetar med inUse, betatestar just nu en app där man får det att bli smidigt. – Vi vill skapa nåt som verkligen funkar för vardagspendling, säger Niclas Wahlström på Ridello.

Behöver ditt företag hjälp med en digital produkt – kontakta inUse!

Niclas Wahlström är en av grundarna till succén Reseguiden, något han nu lämnat – och istället lägger han en hel del av sin kraft och kreativitet på Ridello, som bland andra Göteborgs-Posten skrivit om redan. Tjänsten som ska hjälpa pendlare att samåka. Man testar i liten skala och idéen uppkom också utifrån ett mindre lokalt bekymmer.

– Jag kommer från Hindås, om man pendlar till Borås vore perfekt att samåka in men ta tåget hem. Men det finns inget naturligt sätt att kommunicera med varann, säger Niclas Wahlström.

Så man började utveckla. Naturligtvis inte bara utifrån idéen utan även med stöd av vetenskaplig bakgrund. Exempelvis refererar Wahlström till regeringens taxiutredning där man pekar på ”fördelar med samåkning som en del av kollektivtrafiken”. Och andra studier.

– Man har gjort försök i Sverige och i Europa, där man försökt att identifiera framgångsfaktorer för samåkning, hur man får en större och mer långsiktig effekt. En av faktorerna är att få folk att samåka nån gång ibland istället för att gå ut för hårt, och försöka förändra för mycket på en gång. 

– Det kan bli större impact om man gör så, istället för som på nåt företag, där man gick från fyra till fem procent som samåkte. 

Det gäller att göra det lättåtkomligt. Så man ibland tar bilen själv, ibland åker kollektivt, ibland samåker.

Tre fokusområden

– Man behöver se det långsiktigt och se samåkningen som ett komplement.

Men hur får man till stånd detta? Jo, Wahlström – tillsammans med sina kollegor Daniel Falk och Kristoffer Lem på produktutvecklingsbolaget Zatsang – jobbar med Ridello nära slutanvändarna för att få till bra upplevelser. Och sen är det tre områden man fokuserar kring.

– Matchning, där man hittar rätt personer utifrån geografi, sociala preferenser och intressen. Upphämtningslogistik, det ska vara praktiskt smidigt i vardagen för både förare och passagerare och så automatisk betalning och delning av kostnader, säger Niclas Wahlström.

Geografi för jobbet och bostaden och betalningplan låter uppenbart. Men vad var det om sociala preferenser?

– Det ska kännas socialt tryggt med den man åker med.

Man inleder alltså tester för närvarande, här kan du sajna upp. Det är väldigt tidigt i processen men den feedback man fått har varit positiv.

– Vi har fått mycket respons att de tycker det är jätteintressant. 

Det kommer fortsätta bland annat via djupintervjuer, fortsatt användarnära. Vi på inUse finns med i bakgrunden.

– För oss är detta särskilt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Naturligtvis för den rent miljömässiga aspekten, och påverkan på stadsmiljön, men också för att vi beteendeförändring med hjälp av digitala lösningar är ett av de områden där vi är allra bäst, säger Johan Berndtsson på inUse.

– inUse har en strategi att man vill jobba med sådant som gör skillnad, det här har ju potentialen att leda till förändring, säger Niclas Wahlström.

Behöver ditt företag hjälp med en digital produkt – kontakta inUse!