As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

NY KURS: Lär dig jobba ännu mer effektstyrt – "From Design to Delivery"

Read 2422 times

En ny kurs på inUse Academy som väver samman de fyra viktiga områdena effektstyrning, Service Design, UX-design och användningscentrerat kvalitetsarbete i agila leveransteam. Den nya kursen "Effektstyrd design och kvalitetssäkring" har möjliggjorts genom att konsultbolag1.se blivit en del av inUse Academy.

"Ja, den sista pusselbiten är på plats - så lär dig jobba mer effektstyrt genom hela processen", säger Chris Hofstetter, Head of inUse Academy.

Att få till effektstyrning, Service Design, UX-design och användarcentrerad kvalitetssäkring – som en helhet – gör verklig skillnad för företag. Och när nu konsultbolag1.se blivit en del av in Use Academy är det självklart att erbjuda detta som en kurs.

– När konsultbolag1.se blev en del av inUse föll den sista pusselbiten på plats för att vi ska kunna knyta ihop roller och processer mellan design och utveckling, säger Chris Hofstetter, Head of inUse Academy.

– Kvalitet handlar om både effekt och funktion. Du får ingen effekt utan funktion, och det är ingen mening att bygga funktioner utan effekt.

Vem ska gå denna nya kurs, "Effektstyrd design och kvalitetssäkring"?

– Alla som vill lyfta blicken, förstå sin egen roll i helheten och jobba mot en mer effektstyrd organisation. Det gäller roller som redan jobbar inom områden idag, till exempel UX-designers och kravanalytiker, lika väl som närliggande roller som verksamhetsutvecklare, produktägare, projektledare och förvaltningsledare.

Vi sätter lite mer fokus på agila team än vi gjort tidigare på inUse Academy, berätta lite hur trenderna i team ser ut nu?

– Allt fler ser behovet av samspel mellan kvalitetssäkring och UX-design i teamet, det vill säga kravhantering och test ihop med UX och design.

– Olika team har kommit olika långt med frågan och löst det på olika sätt. Om vi tidigare har sett utvecklar-orienterade trender som Test Driven Development (TDD) och Behaviour Driven Development (BDD), så ser vi nu något man skulle kunna kalla för Design Driven Development. Den stora skillnaden är att impulsen kommer från utsidan av utvecklingsteamet, från den effektstyrda organisationen snarare än ifrån utvecklare själva.

Beskriv med en mening varför man ska gå kursen!

– Den är kraftfull och innehåller en nytänkande kombination av fyra framtidsområden under ledning av fem specialister.

Boka din plats nu, kursen hålls den den 21 april!