As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Nytt grepp kring Effektkartläggning

Read 1476 times

Våren 2018 gör inUse sitt största omtag någonsin kring kurserna i Effektkartläggning. Det nya upplägget är i ännu större utsträckning utformat efter deltagarnas önskemål.

Under de senaste 10 åren har vi undervisat i Effektkartläggning. Kurserna har varit under ständig utveckling.

Kontinuerling utveckling

En specialitet har även varit att anpassa kurserna efter organisationers specifika utmaningar i vårt Hemma hos-upplägg. Men under hösten 2017 gjorde vi ett större utvecklingsarbete tillsammans med våra kursdeltagare, och lanserade vid årsskiftet Effektkartläggningskurser med ett ännu vassare upplägg.

– Ingen av våra kurser står någonsin still i utvecklingen. Men Effektkartläggning är den kurs vi gett allra längst och det var dags för en ny struktur som är mer anpassad för framtiden. Nu är uppdelningen av de två kurserna mer anpassade efter deltagarens behov, berättar Jane Murray, ansvarig för inUse Academy.

De två kurserna heter Effektkartläggning: en introduktion och Effektkartläggning i Praktiken.

Introduktionskursen ger dig baskunskaperna om Effektkartläggning. Kursen är handfast och bygger på teori och grupparbeten. Du kommer lära dig förstå en effektkarta samt förstå hur den tas fram och används.  Kursen är en dag.

Teori och personlig coachning

I den längre kursen, Effektkartläggning i Praktiken, lär du dig använda metoden och skapa en Effektkarta. Du lär dig att ta fram en effektkarta från grunden – anpassad efter din verksamhets aktuella utmaningar. En stor del av kursen är personlig coachning för att du ska bli som vass som möjligt på att ta fram Effektkartor.

Båda kurserna funkar som stand alone. Man kan alltså anmäla sig till båda, även om man inte har någon förkunskap. Men i den längre mer praktiska kursen kommer man hem med en Effektkarta som man direkt kan börja jobba med.

Läs mer om kurserna Effektkartläggning; en introduktion och Effektkartläggning i Praktiken och boka din plats redan idag!