— 2 min read

Nyttan av att styra - Reflektioner från Intranätverk 2014

Read 964 times

Intranät är väldigt spännande. Både för att de har en enorm potential att göra skillnad för en verksamhet, och för att denna möjlighet så sällan tas till vara... 

Första dagen på konferensen Intranätverk 2014 bjöd på många intressanta föredrag. På förmiddagen blev jag mest förtjust i tre konkreta och tydliga case från ÖrebroBostäder, Skatteverket och Chalmers.

Jeanette Rådström (ÖrebroBostäder) på Intranätverk 2014

Jeanette Rådström (ÖrebroBostäder) på Intranätverk 2014

Jeanette Rådström från Örebrobostäder berättade om utvecklingen av deras nya intranät. Något som jag särskilt uppskattade från Jeanettes presentation var att hon så tydligt utgick från olika användningssituationer. Berättelsen utgick från vardagen och människorna - inte från funktioner i en teknisk plattform.

Nils-Erik Gustafsson (Skatteverket) på Intranätverk 2014

Nils-Erik Gustafsson (Skatteverket) på Intranätverk 2014

Nils-Erik Gustafsson från Skatteverket beskrev intranätet som en trädgård som måste vårdas. Det är inget som är ”färdigt” vid lanseringen. Detta var för övrigt en av de mest återkommande reflektionerna från både talare och åhörare på konferensen. Nils-Erik hade också ett lysande exempel på vikten av att namnge sidorna på intranätet på ett bra sätt. Även om ett dokument är ett yttrande så räcker det liksom inte som namn.

Andreas Hallgren (Chalmers) på Intranätverk 2014

Andreas Hallgren (Chalmers) på Intranätverk 2014

Andreas Hallgren från Chalmers visade hur de arbetat, och arbetar, med sitt intranät. De arbetar strukturerat och med en tydlig målbild, och det var roligt att han berättade om hur de arbetar med Effektkartläggning. Jag älskade också hans uppmaning till alla att mäta mera och tycka mindre.

Ingrid Domingues och Linda Backlund (inUse) på Intranätverk 2014

Ingrid Domingues och Linda Backlund (inUse) på Intranätverk 2014

På eftermiddagen berättade Linda Backlund och Ingrid Domingues om vårt arbete med Metrias intranät. Det bästa med Metria-projektet har varit det prestigelösa samarbetet och det engagemang som Metria, Sogeti (som stått för teknikutvecklingen) och vi på inUse tillsammans haft från början till slut. Alla i projektet har också verkligen helhjärtat anammat Effektstyrning som metod. Projektet tog fram mål och mätpunkter, prioriterade målgrupper baserat på effektbidrag, genomförde en nollmätning, skapade epics baserat på användningsmålen, gjorde backlogen utifrån epics, följer upp med nya mätningar nu i juni, och låter resultatet av dessa påverka vad man ska göra sen.

När jag pratade med de andra besökarna efter föredraget var det framför allt två saker av det som Linda och Ingrid pratade om som publiken tagit fasta på. Dels vårt strukturerade sätt att definiera och styra mot uppsatta mål, och dels att intranätet MÅSTE vara verksamhetskritiskt om någon skall vilja använda det.

Ytterligare en höjdpunkt var Jostein Magnussens dragning om ”Get the basics right”. Också han påpekade att organisationen inte kan tvinga folk att använda ett intranät. Om det inte är viktigt för att de skall kunna göra sitt jobb så kommer de inte att använda det. Så enkelt är det. Jostein tog också upp vikten av att göra sig av med allt irrelevant material som man har på intranätet. "Lär dig älska delete-knappen!"

Jostein Magnussen (Netlife Research) på Intranätverk 2014

Jostein Magnussen (Netlife Research) på Intranätverk 2014

Precis som förra året var detta års upplaga av Intranätverk både trevlig och givande, och som vanligt var det fantastiskt att träffa så många smarta och trevliga människor.

Trots det blev jag lite fundersam. Några av presentationerna och en del av diskussionerna, både med leverantörer och faktiskt ett par köpare, antydde att ett intranät mest var ”något som måste finnas”. En leverantör hade till och med som sitt främsta försäljningsargument att verksamheten inte ens behöver genomföra någon förstudie...

Och det är klart. Om du som kund inte är intresserad av vilka verksamhetseffekter du vill få ut av ditt intranät, så skall du så klart inte kasta pengar på en förstudie. Men i så fall bör du givetvis inte heller slösa pengar på att köpa in eller utveckla ett intranät. Om du inte definierar dina mål, och sedan styr mot dem under upphandling/utveckling och förvaltning, så är det bättre att inte göra något alls. Då har du i alla fall inte slösat pengar på något utan att veta vad du får.

Stort tack till Kristian Norling och alla andra som står bakom detta fantastiska arrangemang! Vi ses nästa år!