— 1 min read

Office UI guidelines

Read 168 times

Office_interface_guidelinesI november berättade Jensen Harris på sin blogg att Microsoft tillåter andra att använda det nya användargränssnittet i Office. Detta är naturligtvis både bra och välkommet.

Dock ställer man vissa krav, som t.ex. att gränssnittet inte får användas i produkter som konkurrerar med Office-paketet, och att man måste följa vissa riktlinjer.

Fördelen med detta är att alla applikationer som tillämpar gränssnittet kommer att fungera snarlikt.

Nackdelen är att det kan hämma utvecklingen om alla avsteg, även de som gör användargränssnitten mer effektiva, är förbjudna. En annan nackdel är att man snart behöver en juristexamen för att kunna utveckla mjukvara.

Ladda ner 2007 Microsoft Office System User Interface Guidelines (Preview) (PDF, 1,4 MB).

Hittat via NITA:s nyhetsbrev.

/Johan Berndtsson