— 1 min read

Olika sfärer, samma problem

Read 203 times

"Many irrigation systems in Nepal end in failure because although the technical properties of the system may have been understood and improved, the human properties of the system have not been addressed at all."

Ringer det en klocka? Byt ut "irrigation" mot "computer" och "in Nepal" mot, till exempel, "in our society", så har du en precis beskrivning av läget.

Även hos oss är det sällan tekniken i sig som är problemet; utan den dåliga hänsyn man tar till hur människor verkligen fungerar och arbetar. Också hos oss, som i Nepal, är det fältstudier som krävs - studier av hur verkliga människor beter sig, i arbete. Särskilt eftersom vi vill förändra världen.

Jag vill förändra världen! Jag vill att bönderna i Nepal ska få fungerande bevattning. Jag vill att svenska datoranvändare ska få en rimlig digital arbetsmiljö.

För källan till citatet, följ denna ringlande tanketråd bakåt via inlägget Samarbete räddar världen borta på Blind Höna.