— 1 min read

Open Atrium - Intranät i en låda

Read 620 times

Ett nytt intranät som skall vara klart att använda, eller i alla fall att anpassa, finns snart att ladda ner från Open Atriums webbplats.

Open Atrium är ett Open Source-projekt som bygger på Drupal, och vid första anblicken ser det lovande ut. Visst vore det KANON med verkligt gångbara alternativ till dyra och klumpiga lösningar från storföretagen? :-)