As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Passa inte på!

Read 1460 times

Det är vanligt att man ”passar på”. Nya idéer om vad man kan göra slinker in i projektplanerna. Det blir aldrig bra. Säg bara nej till det. Det är Ingrid Domingues rekommendation.

Boka en kurs i Effektkartäggning!

På kursen Effektkartläggning så pratar vi om vikten av att behålla fokus i projektet. Fokus i betydelsen att ha koll på att man når de förväntade effekterna, det vi kallar effektmålet. En viktig del av det – att noga se till att inte saker som inte bidrar till effektmålet smyger sig in. Det blir nämligen aldrig bra.

Vid ett kurstillfälle berättade en av eleverna en knasig historia. Han hade blivit projektledare för ett av stadens större verksamhetsprojekt. Det var en utmaning som hette duga, och han var inte riktigt på det klara med hur det skulle gå att uppfylla effektmålet. Snart kom också idéer på saker som man borde ”passa på” att åtgärda, nu när ”man ändå” skulle... Resultatet blev snart att styrgruppen godkände att andra saker lades till projektet, ”de var ändå inte så stora och svåra”. Två år senare när projektet var klart, betydligt senare än planerat, så utvärderades projektresultatet. Det visade sig att man lyckats med alla åtaganden, förutom det som gjorde att man startade projektet. Och alla var supernöjda!  

Projektet bedömdes som ett av stadens allra mest framgångsrika projekt, även om det som var orsak till beslutet att starta projektet inte åtgärdades och trots att det blev både dyrare och tog längre tid än planerat. Och ursprungsproblemet kvarstod.

Om man har mentaliteten att ”passa på” är min erfarenhet att man alltid kommer att misslyckas

I den här berättelsen var det som lades till inte en del av en digital tjänst, utan organisations-, process- och verksamhetsfrågor. I det fall det är en en tjänst med digitala inslag och man har mentaliteten att ”passa på” är min erfarenhet att man alltid kommer att misslyckas. Nya egenskaper och funktioner som inte bidrar till de önskade nyttorna läggs till. Lösningen blir dyr att bygga, dyr att underhålla och svår att använda.

Senast idag berättade en kollega i branschen varför hon lyckas som förvaltningsledare. ”Jag säger helt enkelt nej, när de frågar om man inte också ska 'passa på' att tillgodose ett snarlikt behov, som inte skapar mervärde för kunden eller oss”. Hon utgår helt enkelt från en Effektkarta!

Jag säger som hon. Tacka nej till att passa på.

/Ingrid Domingues 

Boka en kurs i Effektkartäggning!