— 1 min read

”Passa på att gå kursen – innan jag ändrar mig!”

Read 355 times

Alla som designar har användaren top of mind. Men vad händer när hen inte gör som man vill? Kan vi förändra beteendet genom design? David de Leon har svaren i kursen Designa för beteendeförändring.

Hur kom du på idén om kursen Designa för beteendeförändring?
– Det här ligger verkligen i tiden. Det räcker inte längre att designa saker som enbart är enkla och trevliga att använda. Det finns ett stort behov av folk som kan skapa saker som också uppmuntrar till användning. Jag tror att det är svårt att vara designer om några år om man inte kan beteendedesign. Det var alltså dags att sätta ihop en kurs.

– Jag ger bara kurser i sådant som intresserar mig och beteendedesign gifter ihop mitt jobb med mina hobbyintressen. Jag har länge jobbat med UX design och vid sidan läst litteratur om socialpsykologi och påverkan – inte minst har jag intresserat mig för de tekniker som trollkarlar använder sig av för att få folk att tänka och göra förutbestämda saker. För mig är området beteendedesign problematiskt. Är det rätt att påverka våra användares beteenden? I så fall, när är det ok? När är det inte ok? En kurs är ett bra tillfälle att få diskutera frågorna med en bredare publik. Passa därför på att gå kursen nu, innan jag ändrar mig!

Kan du ge några riktigt bra exempel på vem som borde gå?
– Du jobbar med en bra interaktiv produkt eller tjänst. Något som du tror på. Något som har potential. Men användarna verkar fastna på vägen, de kommer inte vidare, eller så försvinner de bara plötsligt. Du har gjort vad du kan, men du skulle behöva några nya verktyg för att hjälpa användarna över tröskeln. Känner du igen dig – då ska du gå den här kursen.

– Eller så är du intresserad av att få en djupare psykologisk förståelse av vad som driver och påverkar människor. Vem vet, kanske får du lära dig sådant som du kan använda på dina barn eller partner efter kursen.

Kan du ge ett konkret exempel på en insikt du själv kommit fram till genom att använda metoderna i kursen?
– En återkommande insikt är hur ofta det räcker med mycket små designjusteringar för att få till en förändring i beteende. En annans sak som har överraskat mig är hur extremt påverkningsbar jag själv är. Att förstå principerna i beteendedesign har gett mig några välbehövliga motmedel.

Höstens kurstillfälle är den 12–13 oktober. Läs mer och boka din plats redan idag.