— 2 min read

Den privata sektorn har också IT-problem

Read 282 times

Sedan flera år gör fackförbundet Unionen undersökningar av den digitala arbetsmiljön för de privata tjänstemännen. Den senaste rapporten släpptes för några veckor sedan – och dessvärre visar den inte någon nämnvärd förbättring.

Vi har ofta fokus på offentliga sektorns IT-problem, för att de är så mycket mer synliga. Men Unionen granskar i sina undersökningar den privata sektorn – och det är tydligt att privata näringslivet dras med samma hisnande ineffektivitet och grava problem.

”Ingen ska behöva känna att ordet DATA betyder Dubbelt Arbete Till Alla, kommenterade en av deltagarna i undersökningen.

Tio procent av tjänstemännen i privat sektor säger sig slösa bort ungefär två timmar om dagen (!) på dåligt fungerande IT-system. En majoritet av tjänstemännen förlorar mellan tio minuter och en timme varje dag. De direkta totala förlusterna, om man bara räknar på Unionens medlemmar, är mer än 45 miljoner arbetstimmar om året.

Men den siffran är alldeles för låg, eftersom den bara gäller direkta tidsförluster. Om en timme slösas bort hos en person uppstår ju följdförseningar och mer ineffektivitet också i följande led i arbetsprocesserna. Och så bör vi lägga till tjänstemän som är medlemmar i andra fackförbund. (Läs mer här: Krångliga IT-system kostar ännu mer än Unionens uppskattning)

Det allvarligaste i undersökningen är att två tredjedelar av tjänstemännen inte har haft något inflytande när nya system införts. Det är samma andel som förra året. För några år sedan var siffran 44 procent. Den har alltså ökat mycket väsentligt, och är på en totalt oacceptabel nivå.

Inte minst för att det är klart emot arbetsmiljölagen: Första paragrafen i andra kapitlet slår fast att ”Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”.
Jag hade hoppats att siffran skulle ha sjunkit i år, men tyvärr inte.

Det har skett marginella förbättringar på en del områden. Andelen som tycker att de kan utföra sitt arbete med större självständighet har ökat med fem procentenheter år 2014, och antalet som inte instämmer i påståendet har sjunkit sex procentenheter. Här sker alltså en positiv förändring. ”Även om resultatet väcker en gnista av hopp, så är det för tidigt att avgöra om förändringen bara är tillfällig”, skriver Unionen.

Två nya insikter lyfts fram i rapporten. Dels är det problemen med outsourcad support. Det är utmärkt att det uppmärksammas. Det gäller svårigheter som språkförbistringar, kommunikationsproblem och svagheter i den tekniska kvaliteten. ”Frågan är om man ens kan begära att personer som arbetar någon annanstans på jordklotet ska ha kunskap om exempelvis bakomliggande idéer som påverkar IT-användningen i svenska sammanhang och i en svensk kultur”, skriver Unionen.

Ett problem som dessutom berörs kort är ökad komplexitet. Det kommer vi att se mycket mer av framöver. Vi bygger mer och mer komplexa IT-miljöer idag. Vi förenklar faktiskt inte arbete så mycket längre – vi adderar lika mycket komplexitet med IT.

En svaghet i undersökningen är att man frågar väldigt generellt om ”IT-systemen”. Med hundratals IT-system tillgängliga för en enskild tjänsteman är en del förstås bra, och en del dåliga. Vi skulle behöva veta mer om fördelningen, och vilka som fungerar och inte fungerar.

Vid sidan av det är det utmärkt att Unionen gör denna löpande studie. Den torde vara unik i världen.

Årets rapport heter ”Lyssna på oss som ska använda det” (pdf, 36 sidor).