— 1 min read

QuickTime? Snarare InaccurateTime ...

Read 251 times

Skulle idag ladda ner den senaste versionen av iTunes för att installera på min PC. Den enda anledningen till att jag använder iTunes är för att föra över musik till min iPod eller för att mixtra med iPhonen. Kalla mig en bakåtsträvare, gamling, ja ... vad du vill ... men jag tycker att Winamp är den bästa musikspelaren för mina behov.

Hur som haver ... när jag ändå installerade iTunes passade jag på att även uppdatera till den senaste versionen av QuickTime.

Installationen gick igång och visade efter en halv minut följande bild:

Qt1

"Va bra!" tänkte jag. Det verkar gå ganska fort och snart är det klart, eftersom den gröna förloppsindikatorn (progress bar) snart var i mål. Men tji fick jag! Det tog nog 20 minuter innan installationen var klar och då hade förloppsindikatorn fyllts och börjat om ett antal tillfälle.

Att använda en förloppsindikator är bra eftersom den visar på att någonting håller på att hända, den visualiserar detta genom att sakta med säkert fyllas (i det här fallet av gröna pluppar), tills den är helt full och således klar. Om den startar om på nytt så finns det inget sätt för användaren att veta när installationen (eller vad det nu är) kommer att vara klar.

Vill man prompt visa olika installationsflöden för olika applikationer - i det här fallet iTunes och QuickTime - så kan man istället indikera vilken av dem som är pågående på detta viset:

Qt1_3

... och självklart skall förloppsindikatorn bara fyllas två gånger ...

/Jon Karlsson