— 3 min read

Rapport från IA Summit i San Diego: The Workshop Workshop

Read 1077 times

I torsdags startade IA Summit 2014 i San Diego. Jag, Ingrid och Jonas är på plats för att hålla ett föredrag om Effektstyrning, men också för att medverka på workshops och ta del av andras intressanta presentationer.

Min första workshop var: The Workshop Workshop - en workshop om att hålla workshops som hölls av Russ Unger och Brad Nunnally.

bild 1

Jag har valt att lyfta fram 4 saker som jag tar med mig från dagen:

1. Vikten av en dagordning 

Det låter kanske fånigt, men vikten av en dagordning skall inte underskattas. Jag tycker mig vara ganska bra på att planera inför en workshop och jag brukar alltid starta dessa tillfälle med att gå igenom en grov dagordning. Men Russ och Brad pratade om vikten av att redan innan workshopen skicka ut en tydlig och formaliserad dagordning som bör innehålla följande saker:

 • Vilka aktiviteter som dagen innehåller
 • Vilka ämnen som kommer att diskuteras
 • Tidsplan för dagen
 • Övergripande syfte om varför vi håller workshopen
 • Kort om vad det är tänkt att workshopen skall leda till - eller vad som skall produceras
 • Bakgrundsinformation till mötet (så att alla är på banan direkt)
 • En presentation av dig själv och andra medarbetare (om du/ni inte redan känner alla)
2. Använd introduktionen för att få rätt stämning

Det här var faktiskt inte en poäng som Russ och Brad själva pratade om, men när jag såg tillbaka på dagen så slog det mig hur viktigt det är med en bra introduktion och presentation av alla workshopsdeltagare för att på så vis sätta rätt ”klimat” för workshopen. Detta var något som kursledarna lyckades väldigt bra med - genom att alla fick köra en väldigt traditionell presentation som avslutades med en lite mer personlig fråga (i det här fallet vilken som var den första konserten man varit på). Russ var under presentationerna bra på att snappa upp och lite lättsamt kommentera eller fråga vidare om olika saker som deltagarna sa, vilket skapade en avslappnad stämning i gruppen och att vi hade nära till skratt under resten av dagen. Jag tror också det gjorde att vi kände oss lite mer bekväma med varandra och inte var så rädda för att ”tappa ansiktet” eller göra bort oss under de olika övningarna som vi senare fick utföra. Självfallet får man anpassa en sådan introduktionsövning beroende på vilken typ av workshop man skall hålla. I det här fallet funkade det väldigt bra med en lite lättsam och skojfrisk introduktion, för en annan deltagarskara hade det kanske inte alls funkat - men här är det viktigt att man som workshopsfacilitator reflekterar över vilket ”klimat” man vill skapa och klurar ut en inledande övning som kan få hela gruppen dit.

3. Olika typer av workshops

Russ och Brad pratar om 4 olika typer av workshops:

 1. Kick-off workshop. Detta skiljer sig från ett kick-off möte på det viset att man faktiskt börjar jobba och får händerna skitiga.
 2. Utforskande workshop. Detta är vad folk oftast tänker på när man säger workshop - en aktivitet för att generera idéer och utforska olika tankar. Brainstorming är ett exempel på övning
 3. Beslutstagande workshop. Inte bara att beslutsmöte utan en session där deltagarna förväntas bidra, komma fram till ett resultat och faktiskt ta beslut om riktning.
 4. Team-aktivites workshop. På denna typ av workshop kommer deltagarna aktivt arbeta för att producera material genom till exempel skissande eller participatory design.
Det är bra att hålla isär dessa typer av workshops och inte försöka baka ihop flera av dem till ett tillfälle. I så fall är bet bättre att dela upp och göra det i två tillfälle.

4. Empathy Mapping

Jag har tidigare kommit i kontakt med denna aktivitet, men har aldrig fått chans att faktiskt genomföra den. Därför blev jag väldigt glad när en av övningarna under dagen var att ta fram en Empathy Map för en påhittad målgrupp. Det hela går ut på att deltagarna fyller på med tankar om vad en specifik målgrupp; Tänker & Känner, Ser, Säger & Gör samt Hör. Det finns även plats för att fylla i tankar kring Fallgropar/Smärtpunkter som kan finnas samt vad de förväntar sig att få ut av (Tjäna på) användningen.

Empathy-Map-No-Stickies Jag kommer absolut använda mig av denna aktivitet för att tidigt samla in information om vad ett företag/organisation tror om sina användare. Det är ett enkelt och bra sätt att få folk att börja prata om sina användare. Det som dock skrämde mig lite var att man under workshopen berättade historier om hur dessa Empatikartor tagits fram och sedan använts som någon form av sanning genom hela projektet och som i slutändan använts för att testa av huruvida man tillfredsställt användarna. Även om det är en bra utgångspunkt så är det fortfarande vad folk tror om sina användare - inte beteende som faktiskt är bevisade. Genom att genomföra en kompletterande målgruppsanalys så kommer vi kunna verifiera vad som faktiskt stämmer eller inte.

bild 2

Vi återkommer med fler rapporter från San Diego de närmsta dagarna!