— 1 min read

Restaurangdesign

Read 228 times

20060913_screen_dump_0007_1 Jag hade det exklusiva nöjet att intaga lunch på Burger King idag. Efter att ha köpt min mat satte jag mig på uteserveringen och ägnade mig trots den sena årstiden åt sommarfolknöjet nummer ett - att titta på folk. Dock med en liten twist eftersom jag redan efter någon minut insåg att många av de som försökte gå in genom dörren först tryckte på dörren, ibland flera gånger, för att sedan istället dra, varpå dörren behagade öppna sig. Under mina följande 7 minuter på uteserveringen kom 41 gäster, varav 31 tydligt försökte trycka för att öppna dörren.

Tänk att Donald Normans gamla dörrexempel om perceived affordances i The Psychology of Everyday Things fortfarande står sig så väl.

Uppenbarligen så skickar just denna dörr ut mycket tydliga signaler till de som närmar sig den att de skall trycka på dörren, inte dra i den. Tittar man närmare på just Burger Kings dörrar så anar jag konturerna av en överambitiös restaurangdesigner som helt enkelt inte kunde motstå frestelsen att ha handtag formade efter företagets runda logotyp. Snyggt men inte särskilt smart. Runda handtag används vanligtvis för att signalera Tryck. Drag brukar indikeras av en liten stång.

Hur stort det negativa bidraget till kundens totalupplevelse som just denna detalj orsakar har jag förståss ingen aning om, men det är alltid trist när vacker form prioriteras framför angenäm interaktion. Fast... sannolikt är väl bakgrunden okunskap snarare än en medveten prioritering.

/Johan Berndtsson