As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

”Riskfyllt att utveckla utan UX-tänk”

Read 1481 times

På Hogia är UX-frågor högt upp på agendan. Trots att man endast haft ett specialiserat UX-team i några år är användbarhet essentiell i all utveckling.

Bjarne Johannessen arbetar sedan tre år tillbaka som interaktionsdesigner och UX Lead på Hogia. Bolaget utvecklar programvaror för att hantera lön, personal, ekonomi, redovisning och crm – och just därför är användarupplevelsen central.

– Det går att diskutera UX-frågor med alla i organisationen och de flesta känner till metoderna för att ta fram verkligt användbara lösningar. Jag arbetar en viss del av min tid med att inspirera, utbilda och väcka mer intresse kring frågorna internt, berättar Bjarne Johannessen.

Använder kunskapen dagligen

För några år sedan gick han kursen Användbarhet i Praktiken och beskriver den själv som en klockren kurs för den som vill komma igång med UX.

– Jag tror den är bra för alla som har en beställar- eller beslutsfattande roll, men också de som arbetat med UX-relaterade frågor i mindre skala. Kursen täcker lite av varje och jag lärde mig mycket tekniker för intervjuer, målgruppsanalyser och användningstester som jag idag använder dagligen, säger Bjarne.

Var det något som du uppskattade extra mycket av det du tog med dig hem?
– Jag har nog med mig det mesta i bakhuvudet och praktiserar det jag lärde mig dagligen. En stor del av kunskapen och tankesättet försöker jag förmedla vidare till mina team.

Riskfyllt att bortse från behov

Hogia är just nu uppe i ett jättearbete med att ta fram nästa generation av sina programvaror. Ett av målen inom UX är att göra hela portföljen enhetlig, harmonisk och lättanvänd.

– Vi har kartlagt användarnas behov, i flera olika segment, och gjort Effektkartläggningar inom några områden och prioriterat målgrupper därefter. Vi vill ta fram lösningar som är väl anpassade efter kundernas vardag och då är detta det bästa sättet.

Några av programvarorna är ute i betaversioner men det är väldigt mycket som är på gång:

– Hogia satsar verkligen på UX. Det finns en tydlig plan framåt och vi vet att man inte kan bygga funktionalitet utan att mappa det mot användarnas behov, det är alldeles för riskfyllt.

***
Du kan lära dig mer om Användbarhet i Praktiken genom att gå kursen; nästa tillfälle är den 17 september i Göteborg och därefter hålls kursen i Stockholm den 12 november. Även Effektkartläggning går fyra gånger under hösten.