— 2 min read

Så här skissar jag - hur skissar du?

Read 426 times

Åh. Underbart. Fantastiskt. Härligt! Har du någonsin känt den underbara känslan som infinner sig då man sitter med ett nytt designuppdrag?

Då har du förmodligen också känt frustrationen av att inte veta hur du ska angripa uppgiften. Det finns ju oändligt många sätt att lösa den på…

Dags att börja skissa!

Innan jag börjar vill jag dock ha en bra bild av vilka mål beställare och användare har med det system eller den produkt som ska designas. Vad är syftet med designen? När jag väl har det klart för mig börjar jag skissa. Ibland med pennan i hand, ibland bara genom att låta tankar komma och gå, gärna i diskussion med kollegor.

För mig brukar arbetsgången se ut ungefär så här.

Bärande idé
Vilken är den bärande idén med systemet/produkten? Jag försöker fånga initiala tankar på en hög nivå. Inga skärmbilder. Det kommer senare… Ett sätt att komma framåt som brukar funka för mig är att tänka i metaforer. Vad kan systemet/produkten liknas vid? Resultatet av den här fasen är inte alltid en konkret skiss utan ofta bara tankar, diskussioner, och möjligtvis några rader text.

Konceptuell bild
Vilka delar ska finnas och hur ska dessa hänga ihop? Det ska inte bli en komplett processbild men jag vill utforska de viktigaste sambanden mellan de olika delarna.

Koncept

Den här skissen är resultatet av mina tankar kring hur ett system kommer att användas. De flesta kommer att gå till ett ställe och stanna där (den stora cirkeln) medan andra kommer att hoppa iväg till andra system och kanske återvända igen.

Målet är att alltid hitta minst 3-4 olika koncept. Ofta brukar de koncept jag kommer på gå att mappa in i olika skalor, t.ex. komplext vs enkelt, överblick vs detaljer, etc.

Komponenter
Vilka verktyg och funktioner passar till det jag utformar? Är det bra med mouse-over? Ska det finnas flikar? Bilder med klickbara ytor? I det här läget vill jag samla ett collage av komponenter som passar i just det här sammanhanget, och som jag sedan kan använda för att bygga upp själva interaktionen.

Mouse_over

Man kan klistra in olika lösningar som man stöter på men själv föredrar jag att rita enkla varianter av dem för hand. Så fort man använder pixel-korrekta bilder är det lätt att skifta fokus, och börja tänka på detaljer istället för på de övergripande egenskaperna.

Detaljer
Nu är mitt mål att fylla den principiella designen med detaljer. Fortfarande gör jag det för hand. I detta skede brukar mitt arbete bli synligt för ganska många andra. Utöver att det går snabbt att göra ändringar, funkar handskisser ofta bra eftersom det ger en känsla av att designen fortfarande inte är färdig utan kommer att ändras, vilket den med all sannolikhet också kommer att göra...

Skiss

Ungefär här kan man säga att skissandet tar slut och detaljdokumentation tar vid. För dokumentationen använder jag mallar och/eller wireframes för att visa hur designen ska se ut och fungera i detalj.

I verkligheten är arbetet förstås så linjärt som det beskrivs här. Jag hoppar ofta tillbaka till de tidigare skisserna, och ibland får jag börja om helt från början.

Nu är det din tur. Skissar du på något annat sätt? Skriv en kommentar!

/Claes Källqvist