— 1 min read

Saliv, elektroder och användningstester

Read 247 times

I slutet av 90-talet jobbade jag en del med flygledningssystem. En del av tiden gick ut på att observera och intervjua flygledare i samband med deras arbete.

Vid ett besök på Eurocontrols forskningscentra utanför Paris träffade jag på några franska kollegor med liknande intresse. Våra metoder skilde sig dock åt.

Där jag ägnade mig åt att observera och intervjua, tog mina franska kollegor salivprover en gång var 10:e minut på testpersonerna. Syftet var att mäta nivån av ett särskilt enzym som tydligen utsöndras i saliven när vi blir stressade.

Anledningen till att jag kom att tänka på detta var att jag nu på morgonen läste att Microsoft vill använda EEG för att mäta användarnas reaktioner i samband med användningstester av nya system.

Microsofteeg794789

Förutsatt att mina franska kollegor och Microsoft faktiskt får ut värdefull information från dessa metoder så vore det intressant att se om traditionella användningstester kan kompletteras med kostnadseffektiva traditionella experiment. Helst utan att behöva klistra elektroder på testpersonernas huvuden, eller söla med saliv.

Någon som har några idéer?

/Johan Berndtsson