— 2 min read

Shadi och Lise om ökat kollektivresande genom skanetrafiken.se

Read 828 times

Shade_lise_liten Vår egen Shadi och Lise Österlind på Skånetrafiken skall prata på konferensen Sundsvall 42 på onsdag. Ämnet är Kärnverksamhet på webben: Smarta lösningar som påverkar.

Hej Shadi och Lise! 

Hej.

Kul att ni skall presentera ert jobb på Sundsvall 42. Kan ni berätta lite om projektet?

Syftet med projektet var att tydliggöra hur skanetrafiken.se skulle kunna bidra till Skånetrafikens övergripande verksamhetsmål, att få dubbelt så många resenärer 2020 och nöjdare kunder.

Genom effektkartläggning och målgruppsanalys under våren 2009 identifierade vi prioriterade målgrupper, konkreta riktlinjer och specifika förbättringsprojekt i det fortsatta arbetet med skanetrafiken.se.  

Vilka var de viktigaste slutsatserna av analysen?

Att skanetrafiken.se spelar en viktigt, ibland avgörande, roll för ett ökat kollektivresande. Om det är enkelt att använda! När en person besöker skanetrafiken.se innan en resa är hon öppen för möjligheten att resa med Skånetrafiken, öppen för möjligheten att resa kollektivt. Om besökaren på ett enkelt och effektivt sätt kan hitta svar på sina frågor, planera sin resa och känna sig trygg med sitt val ökar chanserna för att kollektivresan faktiskt blir av. Genom att sänka trösklarna för att göra en resa bidrar webbplatsen samtidigt till att personen är fortsatt öppen för möjligheten att resa med Skånetrafiken. På så sätt påverkar enkelhet verksamhetsmålet ökat resande även i ett längre perspektiv. Därför blev vår slogan för skanetrafiken.se ”Enklare för många”. Med denna slogan ville vi flytta fokus till tjänster och design som sänker trösklar och underlättar för (blivande) resenärer innan, under och efter resan.

En sak som är viktig att tänka på är att de målgrupper vi kan påverka mest med skanetrafiken.se med avseende på ökat resande är de som kommer till hemsidan och är öppna för möjligheten att resa kollektivt och har ett val. Valet kan framförallt innebära att man avstår resan helt, tar bilen eller att man cyklar. Det är här som enkelheten får som störst effekt. Varje hinder i form av osäkerhet, svårbegriplighet, oöverskådlighet, många steg, osv., leder obönhörligt till att resenären avstår kollektivt resande i det här fallet, och spär på sin skepsis för kollektivresande.

De viktigaste målgrupperna för "ökat resande"och för skanetrafiken.se:

1. Då och då resenären - som enkelt och snabbt vill planera sin resa och som vill hitta bästa resväg och hur mycket resan kostar.

2. Pendlarutforskaren - som undrar om kollektivtrafiken är något för henne och vill ta reda på mer om resor med buss och tåg.

3. Vaneresenären på ovanlig resa - som snabbt vill hitta bästa resväg och pris för en ny resa utanför sin vanliga reserutt.

Skälet till att Då-och-då-resenären är högst prioriterad av de tre är att vi bedömt denna grupp som störst. Det är också här som Skånetrafiken har möjlighet att öka resandet mest. Pendlarresenärerna är en stadigt ökande grupp och kapaciteten på bussar och tåg är ofta underdimensionerad. Då-och-och-då-resenären kan innebära en resa i rusningstrafik, men ofta innebär det en resa utanför rusningstrafik, och kan vi öka resandet där så innebär det stor samlad verksamhetsnytta. 

Skanetrafiken.se ska rikta sig till många, men framför allt utformas för att de prioriterade målgrupperna ska förstå och hitta i reseplaneraren, i trafikinformation, tidtabeller och annan reserelaterad information.

Så man kan helt enkelt säga att skanetrafiken.se:s viktigaste funktion är att hjälpa resenärer att lära sig trafiksystemet; hitta hållplatser, priser och tider. Designen, tjänsterna och innehållet ska underlätta för resenärer vid valet av transportsätt, linje och avgångstid och därmed underlätta valet att resa med kollektivtrafik.

Men även om skanetrafiken.se spelar en viktig roll när det gäller att bidra till att uppnå önskade effekter och verksamhetsmål måste den ses som en av flera kanaler. I vårt arbete gav vi förslag till en kanalstrategi som även inkluderar sociala medier. 

Nu när ni vet detta, hur kommer ni att gå vidare?

Vi har en lång väg framför oss, men vi kan många förbättringar genom att strukturera om och tänka i nya spår. Internt på Skånetrafiken jobbar vi nu med en ökad samsyn kring webben och med att prioritera målgrupperna på webben. Dessutom ingår vårt nya webbtänk i vår kundstrategi för hela Skånetrafiken.

OK. Tack för denna spännande beskrivning, och lycka till i Sundsvall!

/Johan Berndtsson