— 1 min read

Skärmstorlek

Read 200 times

Browsersize_1Thomas Baekdahl har gjort en intressant undersökning av vilken upplösning som vi bör optimera webbplatser för om vi vill säkerställa att så många som möjligt skall kunna använda dem. I rapporten "Actual Browser Sizes" konstaterar Thomas:

"...in order to support 95% of your visitors, you need to design for a maximum size of 776x424px."

I sammanhanget är det dock viktigt att poängtera att en dynamisk design, gärna med en maxbredd som gör att texter inte blir för breda, ofta är det bästa. Då kan webbplatser se hyggliga ut oavsett hur låg eller hög upplösning besökaren har.

Nästa vecka kommer nästa version av Vägledningen 24-timmarswebben som min kollega Funda Denizhan arbetar med. Då kan du läsa mer om hur Verva resonerar kring just detta.

/Johan Berndtsson