Posts by Åsa Wendel

Page 1 of 1

Dubbelarbete och administration

Hjärntorget var en ambitiös idé att förstärka, stödja och stimulera kommunikationen mellan lärare, föräldrar och elever. Tyvärr har hela projektet …

  — 1 min read