Posts by Emil Björklund

Page 1 of 2

Designing for crisis

People in crisis are a special target group. When things really go wrong, the shock causes cognitive impairment in all …

  — 3 min read

Att designa för kris

Människor i kris är en särskild målgrupp. När saker och ting går åt skogen på riktigt ger chocken oss alla …

  — 2 min read

The emerging global web

Fantastiskt intressant presentation från Yiibu (Brian & Stephanie Rieger) om "The emerging global web" — tänk de mest häpnadsväckande exemplen …

  — 1 min read

Responsive Day Out

Förra fredagen hölls Responsive Day Out, en endagskonferens om responsiv webbdesign, i Brighton, England. 13 talare plus arrangören Jeremy Keith …

  — 4 min read