Posts by Patrik Vikner

Page 1 of 1

Dagen Word gav upp hoppet

Härom veckan skulle jag kopiera över ett antal intervjuer till ett Word-dokument. Intervjuerna var på ett annat språk än vad …

  — 1 min read

Ludet första intryck?

På min gamla hemvist, Malmö högskola, så pratade man kärt om Homo Ludens. Under en period accepterades ingen designlösning som …

  — 1 min read