Posts by Max Ljungqvist

Page 1 of 1

Rapport från Webbdagarna 2010

Förra veckan var inUse (Max Ljungqvist, Sofia Karlsson, Malena Holmberg, Anna Lundeborg) närvarande på IDG:s konferens Webbdagarna. Överlag en bra …

  — 4 min read

Äntligen ett CMS med klass!

Som tidigare webbredaktör har jag tråkiga erfarenheter av riktigt skräpiga CMS-verktyg. Många av dem utvecklades under början av millennieskiftet av …

  — 2 min read