— 1 min read

Skyll inte på "datormognaden"!

Read 236 times

Lonojobb_mars2007 Alltför ofta skyller man - tycker jag - på användarnas "bristande datormognad", när det verkliga problemet är system med dåliga gränssnitt, fel funktioner, otillräcklig utbildning - och så vidare.

I marsnumret av HTFs tidning Lön&jobb har jag en krönika om begreppet "datormognad".

Lön&jobb publicerar inte sina krönikor på nätet; men nu finns texten att läsa På Kornet.