— 1 min read

Smarta intranät: En gilla-knapp är inte lösningen

Read 277 times

Den 16:e oktober deltog vi i Kompetensinstitutets konferens Smarta Intranät. I ett smågrått Stockholm delgav årets presentatörer flera ljusglimtar i form av erfarenheter och lärdomar från sina sociala intranätprojekt. Vår egen Nils-Erik Gustafsson fungerade dessutom som konferencier.

Nils-Erik Gustafsson på konferensen Smarta Intranät. Foto: Joakim AxelssonEn gilla-knapp är inte lösningen

Flera av presentatörerna kommenterade vikten av att se bortom den tekniska lösningen för att lyckas med ett socialt intranät. En ”gilla-knapp” eller möjlighet att kommentera kommer i sig inte att göra så att människor samarbetar bättre eller automatiskt börjar dela kunskap.

Det krävs ett aktivt och systematiskt arbete för att människor ska förändra vanor och sätt att tänka. För att kunna driva ett sådant förändringsarbete är det viktigt att intranätprojektet är tätt knutet till HR och personer i ledande befattningar. Ralf Larsson på Electrolux gav ett lysande exempel på en sådan tankeförflyttning. 

  • Före intranätprojektet: I’m valued for the knowledge I have.
  • Efter intranätprojektet: I’m valued for the expertise I share!

Våga bidra

Pernilla Eklund från Täby kommun poängterade vikten av att sänka bidragströskeln och få folk att våga dela med sig. Kommundirektören var själv en förebild och ett lysande exempel på detta. När hon skulle hålla sitt sommartal filmades hon med mobiltelefon och filmen lades sedan ut på intranätet. Ingen stel studio eller professionellt kamerateam och nivån för att kunna bidra var därmed satt!

Ledningens delaktighet i sociala, digitala sammanhang är något oerhört kraftfullt och visar att man från högsta nivå värdesätter sättet att kommunicera på och intranätet som kommunikationskanal.

Även SiteVision och Cloetta underströk vikten av ambassadörer i organisationen som bärare och förebilder i det förändringsarbete som ett nytt, socialt intranät innebär.

Intranätanvändning är mer än bara jobb

ICA-handlarnas förbund hade gjort sin hemläxa och studerat användningskontext vilket resulterade i en app som passade brokiga butiksmiljöer. Nyheter, kalender, riktlinjer och annan information som stöttade butiken var mycket användbar och uppskattad, men när det kom till popularitet och besöksstatistik så var det ”fredagskul” och ”dagens bild” som toppade listan.

Det som vid ett första ögonkast verkade vara trivialt skoj utvecklades till betydelsefulla kulturbärare som ökade engagemang och samhörighet mellan butikerna, men även bidrog till den höga besöksfrekvensen för övriga delar. Man kunde konstatera att appen var den mest kostnadseffektiva produktion som man någonsin hade gjort.

Orka hålla i

Flertalet presentatörer vittnade om att intranätprojekt kan bli långa och utdragna. Genom att lansera bit för bit snarare än att försöka få till en jättelansering så kan man ta sig framåt utan att förlora orken och lusten. Den digitala rymden förändras snabbt och väntar man för länge så hinner världen runt om springa förbi.

Täby kommuns insikt var klockren – man blir aldrig klar med ett intranät!