— 2 min read

Stort intresse för inUse hållbarhetssatsning

Read 1394 times

Det var stort intresse från både privat och offentligt håll när inUse presenterade sin fördjupade satsning kring hållbarhet i veckan. Ett grepp där man med förståelse för användarna och design för beteendeförändring kan komma riktigt långt – och göra världen bättre.  – Brukarperspektivet är så himla viktigt, säger Emma Oumar Cedermarker, fastighetschef på MKB.

Kontakta inUse här! 

inUse hade bjudit in till frukost i Malmö för att berätta om sin utbyggda satsning. En fördjupad satsning på hållbarhet. En satsning där inUse använder sin kunskap – om användare och design för beteendeförändring – och möjliggör att hitta en väg fram.

– Frukostseminarier är väldigt effektiva och bra, och här jag fick bekräftat – det vi jobbar så mycket för – att brukarperspektivet och medborgarperspektivet är väldigt viktigt, säger Emma Oumar Cedermarker, fastighetschef på MKB, en av deltagarna.

Ja, det handlar om användare, det handlar om människor. Som tillsammans kan åstadkomma saker och ting. Bra saker och ting. 

Aha, så löste de det där!

”Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle”, var orden som inledde seminariet. Emma Estborn, Linda Vikner Backlund och några fler inUse-are guidade sedan vidare kring hur designen kan beteendeförändra och gav även flera konkreta exempel på hur inUse redan gjort skillnad i dessa sammanhang, i linje med våra övergripande hållbarhetsmål. Inom sjukvården, inom kommunaltrafiken och – inte minst – om det spännande projektet i Denver, där vi är med och bygger en smartare stad. 

Stående: Emma Oumar Cedermarker, fastighetschef MKB. Foto: Jamin Pirnia

– Det var kul att se hur man löser saker, ”aha, så löste de det där”, säger Emma Oumar Cedermarker.

Hela tiden fick såklart deltagarna bidra. Användarna i fokus även på frukostseminarier. Det blev många spännande möten över branschgränserna. Det var representanter från städer, fastighetsbolag, högskola, det var teknikkonsulter, folk från energibolag, avfallshantering, det var industridesigner, innovationsrådgivare... En kreativ mix.

– Jag kan konstatera att ni jobbar med en del frågor som ligger nära Tyréns värld, men ur ett lite annorlunda perspektiv, säger Håkan Rosqvist innovationsledare och associerad konsult  på Tyréns Innovation and Business accelerator Lab, TIBAL.

– Tyréns är, liksom andra tekniska konsulter inom samhällsbyggnad, en utpräglad ingenjörsburen organisation som av tradition till stor del jobbar lösningsorienterat. Ibland ser vi att vi hade behövt ett mer användarinriktat perspektiv, speciellt när vi jobbar med utveckling och innovation.

 

Agera på nya sätt

Hållbarhet handlar i grunden om att vi behöver agera på nya sätt. Och med exemplen, och via samtalen och mötena, kom det upp idéer under förmiddagen. Idéer som just inUse är experter på att utveckla, ta vidare. Om det så gäller på strategisk nivå, processnivå, eller pixelnivå.

– Jag tänker på hur vi kan påverka människors beteende i vårt fastighetsbestånd ännu kraftfullare. Ta till exempel restavfallsvolymerna och källsortering, här finns en utvecklingspotential där man skulle kunna hitta ”triggers” och incitament med hjälp av digital visualisering… Om jag bara spånar lite löst… Tänk att visualisera ”när man kastar sitt avfall på ett visst sätt, så bidrar man på ett visst sätt”, säger Emma Oumar Cedermarker.

Efter fick vi massor av kommentarer, av vad man uppfattade som viktigt. Det visade också på idéerna och inspirationen. Här är några: 

”Det börjar med människan.”

”Fokus på mål och effekt.”

”Jobba tillsammans, mellan branscher, för att kunna möta FN:s 17 globala mål.”

”Det krävs mod, modiga människor som vågar öppna upp för att göra nytt.”

”Utgå från de boende, inte bara att det är området som ska utvecklas.”

”Mod och långsiktighet.”

”Med användarperspektivet kan vi ta idéer till handling tillsammans, för att kunna förflytta såväl våra verksamheter och samhället som människorna i dem.”

”Fokus på användning”

”Affären plus samhällsansvaret, ta till beslut, förflytta.”

Användbara och innovativa lösningar, det är vad vi på inUse vill hjälpa till med. Och viljan – och peppen – att göra det ökade än mer med hjälp av en superkreativ frukost på Gustav Adolfs torg på inUse i Malmö. Missade du den? Ingen fara, kontakta Emma Estborn, så berättar hon vad du behöver veta.

Fler bilder från seminariet hittar du på vår Facebook-sida!


Mer om hållbarhetssatsningen här!