— 3 min read

Summering från TEDxStockholm

Read 676 times

För mig som länge följt TED i beundran, var TEDxStockholm en fantastisk möjlighet att få lyssna till inspirerande föredrag och delta i givande diskussioner med människor som brinner av engagemang. TEDx  innebär oberoende events som arrangeras på olika platser i världen av personer som drivs av samma värden som TED-konferensen grundar sig i, en vision om "ideas worth spreading". Eventet den 19:e september hade arrangerats av Teo Härén och Henrik Ahlén. Programmet såg mycket lovande ut redan på förhand, men visade sig innehålla än mer väl på plats.

Först – vad gör TEDxStockholm härnäst
Den 17:e april 2010 kommer världens hittills största TEDx att lanseras, så håll den dagen tom i kalendern. Mer information kommer att läggas upp på TEDxStockholms sida framöver.

Pålitlig röstning främjar demokrati
Av live-talarna på plats var en med intressanta idéer att sprida David Bismark. Davids forskning kring Verifiable Electronic Voting ger en lösning på svårigheten att göra röstning demokratisk i miljöer med stora motsättningar. Genom en intrikat process där rösten krypteras i flera led under överinseende av olika politiska grupper blir det omöjligt och därmed ointressant att försöka påverka resultatet. Som jag kommenterade till honom är det en lösning som på ytan kan se skenbart enkel ut, med där den intelligenta krypteringsprocessen bakom kulisserna är det som gör demokratiska val möjliga.

Att de röstberättigade inte riskerar att rösta fel på grund av ett svårtförståeligt system eliminerar riskerna för att återupprepa sådana problem som dokumenterats med tidigare elektronisk röstning. Här interagerar de röstberättigade med röstsedlar i papper, medan den intelligenta processen ligger i röstkortens taggning  och elektronisk inläsning och registrering av rösten. Med Bismarks modell kan alla röstande kontrollera att rösträkningen gått rätt till, utan att den personliga integriteten är i fara.

Att ställa bilen räcker inte – miljön måste räddas på flera fronter samtidigt
Johan Rockström pratade om att miljöfrågan är mer komplex än att bara tänka på utsläppsgränser. Tillsammans med en grupp forskare presenterar han en ny modell för hur vår påverkan på naturen ger interaktionseffekter med en större påverkan än de enskilda faktorerna summerade. Modellen, med nio processer som bidrar till den globala uppvärmningen, presenteras i Nature. I artikeln beskrivs hur mänskligheten behöver se till att stanna i den säkra zonen för att minska trycket på miljön som vi orsakat med våra levnadsmönster fram tills nu.

Att skapa byggnader som bidrar till samhällsmiljön
Som på alla TEDx-events inkluderades även TED talks från det stora TED-arkivet online. Ett TED Talk som visades var den danske arkitekten Bjarke Ingels presentation av hur han och hans kollegor arbetar med att få fram ny arkitektur som bidrar till omgivningen på fler än ett sätt.

Prestation drivs av inre värden
Ett annat TED Talk som gav upphov till intressanta diskussioner var Daniel Pinks The science of motivation. Enligt Pink arbetar affärsvärlden utifrån sedan länge utdöda psykologiska modeller av hur människan kan motiveras till bättre prestationer. Skillnaderna i hur man motiveras att öka sin prestation i fysisk uppgift som att springa fort och hur man gör det i en intellektuell sådan är väsensskilda.

För att motivera anställda att prestera i intellektuella uppgifter krävs belöningar kopplade till inre värden, snarare än materiella belöningar som bonusar och prylar. Att klara sig självständigt, att bli en expert och kunna bemästra det man tycker är viktigt och att känna ett större syfte med det man gör, är viktiga värden som ger tillfredsställelse och driver personer att prestera. Pink tar upp ROWE-modellen för arbete och Googles "80% model" som exempel på hur detta kan fungera i verkligheten.

Utveckling ger en bättre framtid för alla
Förväntningarna inför Hans Roslings avslutande presentation var skyhöga, men som han levererade! Det finns ett engagemang och en scennärvaro hos Rosling som inga teknikstrul i världen kan rå på. Genom att stapla förvaringsboxar och köra visualiseringar gjorde Rosling en tydlig illustration av hur skev den allmänna bilden av uppdelningen i i- och u-länder är. Lösningen för att minska problemen med brottslighet och fattigdom stavas utbildning och demokrati. Genom att få med de minst utvecklade länderna på tåget och själva minska vårt avtryck i världen genom en enklare tillvaro kan vi minska världsproblemen. Om alla får chansen till utbildning, utveckling och frihet blir världen bättre - för oss alla. Att själviskt vilja hålla kvar vid den välfärd vi har och därför vara rädda för att mindre utvecklade länder ska komma ikapp slår bara tillbaka på oss själva.

/Karin Ackerholm