— 3 min read

Svenska Riksdagspartier: No you can't - yet!

Read 562 times

Dålig sök, dåliga färgkontraster och texttunga sajter. Det är några av de slutsatser som vi drar i en ny studie av partiernas webbplatser. Partierna har dessutom en lång bit kvar innan de lyckas göra kopplingarna till sociala medier engagerande och begripliga för besökarna.

I studien har vi tittat på partiernas webbplatser ur  fyra olika perspektiv: användbarhet, tillgänglighet, språk och sociala medier.  Rapporten går att ladda ned i sin helhet som PDF.

I den här bloggposten ligger fokus på kopplingarna till de sociala medierna. Det är tydligt att det satsas stort på nätnärvaron i år. Alla partier har kopplingar till Facebook, bloggar och har lagt in delningsfunktioner på webbplatserna. Diagrammet nedan tar upp de kopplingar minst två av sju partier har på sina sajter (utöver det fanns det några fler kopplingar hos enskilda partier).

Tabell som visar vilka kopplingar riksdagspartierna har till sociala medier från webbplatserna

Socialdemokraterna satsar stort  på att engagera valarbetare på nätet, men är förvånande nog de enda som inte visar någon koppling till Twitter från sin webbplats.

Partierna har framförallt placerat kopplingarna till sociala medier på sina startsidor. För att ha någonting att jämföra med mätte vi hur stor plats de sociala medierna får på startsidorna i relation till annat innehåll.

Stapeldiagam över hur stor plats partiernas startsidor ger sociala medier

Placeringen av de sociala medieelementen på startsidorna är också relevant eftersom de visar fokus. Kopplingarna till sociala medier får på några webbplatser företräde framför traditionellt webbinnehåll, som de senaste nyheterna. Hur och om innehållet från de sociala medierna presenteras på sajten är dock någonting som skiftar väldigt mellan partierna. Många lyfter upp bloggnätverken på en framstående plats på webbsidorna. Socialdemokraternas startsida nedan.

På bilden nedan har vi gjort en överlagring av innehåll med kopplingar till sociala medier för samtliga partiers startsidor.

Otydliga kopplingar

Många av partierna har en uttalad ambition att låta den officiella hemsidan vara navet som slussar de intresserade besökarna vidare till de platser på nätet där de finns. Trots det är kopplingarna till de sociala medierna oftast otydliga. Ikoner och logotyper som hänvisar till sociala medier förklaras sällan, utan besökarna förväntas känna till ikonerna för Facebook, YouTube och till och med mindre kända ställen som Flickr sedan tidigare.

Ibland suger man upp och visar innehåll från sociala medier direkt på webbplatserna i olika applikationer. Å ena sidan kan applikationer som visar innehåll på sajten från sociala medier ofta bidra till att skapa en aktiv och dynamisk känsla eftersom de uppdateras ofta och gärna i realtid. Å andra sidan är presentationen av dem och förklaringarna till kopplingarna väldigt viktiga så att även de mindre bevandrade användarna av sociala medier kan skapa sig en uppfattning om vad det handlar om.

För en person som inte är en Twitteranvändare, exempelvis, måste raderna som visas i Kristdemokraternas applikation te sig som en helt obegriplig och kontextlös kod: "goranhagglund: @myrenjon nej. Svaret är detsamma som när frågan var aktuell för 10-12 dagar sedan;-)"

Det kräver mycket förkunskaper av besökaren att kunna förstå den här typen av innehåll, vilket gör det extra intressant att just Twitter-applikationerna fått ytföreträde över till exempel puffen för ”aktuella frågor”.

Större benägenhet att visa upp dialog och även ta in kritiska röster

Trots att många av flödena från sociala medier som visas upp förmodligen är obegripliga för många så finns det ändå en positiv aspekt av det hela, nämligen att man börjat ta in röster utifrån.

På moderaternas startsida ligger ett twitterflöde högt upp där inte bara moderaternas egna budskap hamras ut, utan de tar även in svar från andra och kritiska röster. Det är en förändring i ton och öppenhet som förmodligen varit otänkbar bara för ett par år sedan.

Många visar upp inlänkade bloggar till artiklar, och på Centerpartiets webbplats har man till och med tillåtit att besökaren direkt kommenterar på sajten. På socialdemokraternas sajt ber de besökarna själva skapa innehåll - nämligen att göra egna digitala knappar. Annars finns förvånande få Obama-liknande uppmaningar på sajterna att hjälpa partierna med nätkampanjandet.

På partiernas engagera-dig-sidor, så lyser kopplingarna till sociala medier oftast helt med sin frånvaro. Där kan man framförallt bli partimedlem eller ladda hem trycksaker så som flygblad eller beställa muggar och reflexer.

Det finns med andra ord en hel del att jobba på på partiernas webbplatser för att lyckas förklara kopplingarna till sociala medier och för att lyckas engagera besökarna. Så nej, riksdagspartier, you can't - yet!