— 1 min read

Ta ditt sociala ansvar när du utvecklar system

Read 501 times

Socialt_ansvarstagande Den 9:e oktober kl 9-17 anordnar STIMDI och Nita en workshop som belyser hur vi som designers, konsulter, forskare, myndigheter och företag kan bidra till att utveckla IT-produkter där socialt ansvarstagande, etik och ekologi är naturliga parametrar att ta hänsyn till i såväl produktens utvecklingscykel som utförande.

"De flesta är ense om att användarcentrerade metoder leder till effektivisering och en bättre arbetsmiljö, men det finns många etiska och ekologiska dilemman att ta hänsyn till... Hur kan vi som designers bidra till att utveckla produkter och tjänster som gör livet bättre och samtidigt ta hänsyn till såväl etiska som miljörelaterade aspekter under utvecklingsprocessen."

Talar på workshopen gör:

  • Bodil Jönsson från CERTEC i Lund.
  • Daniel Steinholtz, författare till boken ”Det ansvarsfulla företaget”.
  • Iordanis Kavathatzopoulos från Uppsala universitet om IT och etik.
  • Charlie Gullström är föreståndare för det nystartade VINNOVA Centre of Excellence for Sustainable Communications.
Missa inte detta tillfälle! Läs mer om workshopen på STIMDI:s hemsida.

/Johan Berndtsson