— 1 min read

Tag chansen! Var med och definiera framtiden!

Read 138 times

Gestures Dan SafferAdaptive Path uppmanar alla interaktionsdesigners att vara med och definiera en standard för hur gester ska användas i framtidens prylar och system. 

Vi har nu chansen att skapa ett språk som människor kan lära sig, så att man inte behöver stå hemma i vardagsrummet och fundera på om man ska vifta eller klappa för att byta till nästa låt.

Ett liknande jobb gjordes i en gång i tiden då de grafiska gränssnitten definierades och senare när webbens interaktionsparadigm standardiserades.

Dan har startat en wiki, Interactive Gestures, där vi alla kan bidra. Tag chansen att påverka utvecklingen och bli historisk.

/Claes Källqvist