— 1 min read

Tåget är i tid - för ovanlighetsskull?

Read 673 times

I Skånetrafikens reseplanerare kan man få information om den valda resans aktuella trafikstatus - information som talar om ifall ett tåg eller en buss är i tid eller försenat. Detta är såklart information som är intressant för mig som resenär, men ikonen som används för att visa att färdmedlet är i tid kanske inte var helt genomtänkt.

Men kanske är det så att Skånetrafiken måste göra sina resenärer uppmärksamma på ”avvikelsen” att tåget i det här fallet är i tid ;)

Den gröna färgen är förvisso bra på att signalera att saker är som de skall, men en varningstriangel är alltid en varningstriangel. Om en ikon överhuvudtaget behövs så hade kanske en "check-ikon" varit mer lämplig ...

Tack Patrik för tipset.