As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Posts tagged with “agil-utveckling”

Page 1 of 1

Teamet är nyckeln till agil framgång!

Agila utvecklingsmetoder blir allt vanligare inom mjukvaruutveckling och det finns många exempel på lyckade införanden men tyvärr finns det lika …

  — 6 min read