Posts tagged with “agil-utveckling”

Page 1 of 1

Teamet är nyckeln till agil framgång!

Agila utvecklingsmetoder blir allt vanligare inom mjukvaruutveckling och det finns många exempel på lyckade införanden men tyvärr finns det lika …

  — 6 min read