Posts tagged with “blogg100”

Page 1 of 18

Friktion avgör användandet

Tålamodet för digitala tjänster vi interagerar med som konsumenter är otroligt kort. Men när det kommer till IT-lösningar vi använder …

  — 1 min read