Posts tagged with “effektkarta”

Page 1 of 2

Passa inte på!

Det är vanligt att man ”passar på”. Nya idéer om vad man kan göra slinker in i projektplanerna. Det blir …

  — 1 min read