Posts tagged with “effektkartlaggning”

Page 2 of 7

Hemma hos på ÅF gav mersmak

Ett populärt koncept för inUse Academys kurser, workshops och föreläsningar är hemma-hos-varianterna. Nyligen körde inUse en Effektkartläggningsworkshop hos ÅF i …

  — 1 min read