Posts tagged with “frontend”

Page 1 of 1

Välkommen Fredrik Ohlin

Mötet mellan teknik och människa är det som fascinerar Fredrik Ohlin. I augusti började vårt senaste tillskott i Front end-gruppen. …

  — 1 min read