As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

Posts tagged with “innovation”

Page 1 of 2

Guide till Inkluderande design

All design har potential att inkludera eller exkludera användare. Ju fler användare som exkluderas, desto mindre blir nyttan för verksamheten. …

  — 2 min read

Innovera mera!

För ett tag sedan skrev jag om hur man kan bli lika innovativ som Apple. För er som läste artikeln …

  — 1 min read