Posts tagged with “innovation”

Page 1 of 2

Guide till Inkluderande design

All design har potential att inkludera eller exkludera användare. Ju fler användare som exkluderas, desto mindre blir nyttan för verksamheten. …

  — 2 min read

Innovera mera!

För ett tag sedan skrev jag om hur man kan bli lika innovativ som Apple. För er som läste artikeln …

  — 1 min read