Posts tagged with “iphone”

Page 1 of 9

Reklam eller tjänstedesign?

Måste berätta om en positiv upplevelse. Men vill först bara varna att för vissa kan detta inlägg uppfattas som reklam… …

  — 1 min read

Steve Jobs död

Mitt liv med datorer började i november 1980. En kompis pappa hade köpt en ABC80 och en helt ny värld …

  — 2 min read