Posts tagged with “metod”

Page 2 of 3

Så ett designfrö!

Många gånger när jag läser böcker eller lyssnar på föreläsningar om olika designprocesser kan jag bli lite irriterad. Inte för …

  — 1 min read

Syftet styr designen

Att syftet styr designen kan tyckas både banalt och självklart, icke destomindre är det påfallande sällan detta är tydligt i …

  — 3 min read

Effectmaster

Ansvaret för webbplatser brukar delas i två roller som båda försetts med engelskspråkiga titlar. En Webmaster och en Infomaster. Webbmastern …

  — 1 min read

From Brains to Business

På STIMDI-konferensen strax innan jul gjorde jag en kort personlig betraktelse över mer än 20 års utveckling inom MDI-området. Här …

  — 3 min read

Funda om vägledningen

Jag fick en pratstund med min kollega Funda Denizhan, som varit ansvarig och projektledare för Vägledningsprojektet under tre års tid. …

  — 3 min read

Process- och effektkartläggning

Vid flera tillfällen har jag fått frågan om effektkartläggning ersätter behovet av processkartläggning i utvecklings- eller upphandlingsprojekt. Så är det …

  — 1 min read