Posts tagged with “nytt-jobb”

Page 1 of 2

Nya på inUse, välkomna!

Nya kollegor till våra kontor! Vill du också jobba på inUse? Kolla här!

Välkomna!

Henrik Fagerberg, User Experience Designer & User …

  — 1 min read

Välkommen, Alexander Klimberg!

Stockholmskontoret fortsätter att växa. Välkommen, Alexander Klimberg, User Experience Designer! – Jag kände att här kan jag växa som designer, …

  — 1 min read

Välkommen Atli Hjartarson

Atli Hjartarson tror att UX-designern kommer att få en bredare, mer central roll i i framtiden. Att få jobba mer …

  — 1 min read