Posts tagged with “offentlig-sektor”

Page 1 of 2

Guide till Inkluderande design

All design har potential att inkludera eller exkludera användare. Ju fler användare som exkluderas, desto mindre blir nyttan för verksamheten. …

  — 2 min read

Såg just att...

... Webbsverige skrev om vårt jobb med försäkringskassans nya webbplats i förra veckan. Kul. :-)

/Johan Berndtsson

  — 1 min read