Posts tagged with “qa”

Page 1 of 1

Vad är QA – Quality Assurance Sverige

QA – Quality Assurance, kvalitetssäkring, var från början främst kopplat till läkemedelsindustrin.

Begreppet växte fram under arbetet med att få …

  — 4 min read