Posts tagged with “scrum”

Page 1 of 1

I could be wrong

I attended Scrum Gathering in Phoenix, where Mike Cohn did a lightning opening keynote speech. His message to question your …

  — 2 min read

Effektstyrd Scrum

Vi gillar Scrum. Jättemycket! Scrum är det mest effektiva sätt vi känner till för att bygga digitala lösningar. Med transparens …

  — 4 min read

Kurs i Agil UX

Igår höll jag och Mikael Aldman kurs i Agil UX på inUse Göteborgskontor. Det är uppenbart att det inte är …

  — 1 min read