Posts tagged with “serier”

Page 1 of 1

Lösenordens dilemma

Säkerhetsfunktionerna är i sig själva en av säkerhetsbranschens största fiender. I förordet till min och Ingrids bok Användbarhet i praktiken …

  — 1 min read

Multimediatelefoner...

Göteborgs Posten publicerade en kul Nemi-serie den 6/8.

De flesta telefoner är idag så fullmatade med andra funktioner att själva …

  — 1 min read