Posts tagged with “storytelling”

Page 1 of 1

Dag 2 på Webcoast

Lördagen på Webcoast började med att jag höll en föreläsning för ca 30 personer på temat "Testing outside the box …

  — 2 min read