Posts tagged with “test”

Page 1 of 1

Dag 2 på Webcoast

Lördagen på Webcoast började med att jag höll en föreläsning för ca 30 personer på temat "Testing outside the box …

  — 2 min read

Är agilt så bra som vi alla säger?

För att kunna besvara frågan måste vi först utvärdera vilka möjligheter och utmaningar som finns i er verksamhet och ställa …

  — 3 min read