Posts tagged with “testdesign”

Page 1 of 1

Bättre testdesign ger lägre kostnader

Traditionellt sett är testdesign i mångt och mycket förknippat med framtagandet av testfall som innehåller detaljerade steg-för-steg beskrivningar av vad …

  — 5 min read