Posts tagged with “testning”

Page 1 of 1

Agil test - Vilka utmaningar får du?

När vi vill prestera på en högre nivå eller producera högre kvalitet räcker det inte med att tillämpa nya tekniker …

  — 6 min read

Testledarens lathund

Den här checklistan är tänkt att användas som stöd vid planering, genomförande och uppföljning av tester. Bygg gärna vidare på …

  — 2 min read