Posts tagged with “windows”

Page 1 of 1

Cancel or Allow

Säkerhetsfunktionerna i Internet Explorer 7 och Windows Vista är rigorösa (av goda skäl), vilket naturligtvis orsakar en del frustration och …

  — 1 min read

Vista UX guide

En preliminär version av Windows Vista User Experience Guidelines (24MB, PDF) finns nu tillgänglig på Microsofts webbplats. "The goals for …

  — 1 min read

User Interface Friction

Baserat på sin forskningsrapport (PDF) har Andreas Pfeiffer på Pfeiffer Consulting skrivit en artikel i ACM Ubiquity. Han pratar om …

  — 1 min read