— 1 min read

Times Reader

Read 183 times

Att läsa tidningar på skärm verkar bli vanligare. Tidningssajterna hör till de mest populära, och antalet laptops och tablets som säljs blir fler för varje år.

Times_1 New York Times har tagit fasta på detta och tagit fram Times Reader - en speciell applikation för att läsa tidningen. Syftet är att ge läsaren en bättre upplevelse än vad den vanliga nätupplagan kan göra.

Intressant. Webbläsaren som plattform för information och applikationer har definitivt sina förtjänster, men få saker går upp mot smarta väldesignade specialapplikationer som gör precis det de skall göra, varken mer eller mindre.

/Johan Berndtsson